TMU

:::

賀!施崇鴻教授榮獲第16屆國家新創獎

  • 2019-10-30
  • Admin Admin
{{Alt_title}}

獲獎資訊
項目名稱:新一代智慧電子人工呼吸器-可早期偵測及同步診斷使用人工呼吸器病患的肺炎菌種                                                           
團隊成員:鄭桂忠、邱仕文、施崇鴻
單位名稱:國立清華大學 電機工程學系、世創生物科技股份有限公司、臺北醫學大學 呼吸治療學系